Kunst som deling, delingens kunst.

Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984),  L`Accord , 1967

Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984), L`Accord, 1967

Sunnanå er for tiden engasjert i forskningsteam som på oppdrag fra Norsk Kulturråd gjør en kvalitativ undersøkelse av det visuelle kunstfeltet i Norge. Merete Jonvik ved Norce Norwegian Research Centre AS (tidligere IRIS) er teamets leder. Prosjektet har fått tittelen Kunst som deling, delingens kunst. Forskningsresultatene vil i løpet av høsten 2019 publiseres i en egen bok.

Arnhild Sunnanå