Foto: Jan Inge Haga

Foto: Jan Inge Haga

Arnhild Sunnanå har master i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo, der hennes masterprosjekt omhandlet Olaf H. Langes fin-de-siécle (1900) kunst. Hun har en bachelor i kunst- og kulturvitenskap fra Universitetet i Stavanger, og en tidligere bachelor i nyskaping/entreprenørskap fra Høgskolen i Stavanger. 

Hun er for tiden engasjert i forskningsteam som på oppdrag fra Norsk Kulturråd gjør en kvalitativ undersøkelse av det visuelle kunstfeltet i Norge. Arbeidet ble påbegynt i mai 2018 og forskningsresultatet skal publiseres februar 2020.

Sunnanå har vært ekstern kurator for Olaf Lange Makt og Mytologier utstillingen fra 2. november 2018 - 22. april 2019 ved Stavanger Kunstmuseum. I tillegg til kunsthistorieforskningen arbeider hun også med forelesninger, kunstkritikk og skriving. Hennes tidligere arbeidserfaring er fra økonomi og administrasjon inkludert gründervirksomhet. Sunnanå bor og arbeider i Stavanger og er en del av det kreative arbeidsfellesskapet Elefant.

e-post: arnhild.sunnanaa@gmail.com
mobil: + 47 971 10 870

Besøksadresse:
c/o Elefant, Erfjordgata 8, 4014 Stavanger